Välkommen!

Evenemang – och gästhem

Skärva herrgård är det lantställe, som skeppsbyggaren Fredrik Henrik af Chapman lät uppföra på fastlandet, strax nordväst om Karlskrona.
Skärva herrgård är ett byggnadsminne sedan 1975. Herrgården ingår också i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona och ligger inom Skärva naturreservat.

En Magisk Plats

Möten & Events

Skärva Herrgård är en magisk plats där Du samlar kraft i naturen samtidigt som Du inspireras, i möten med andra människor, till nya idéer och gemensamma projekt.

Beläget mitt i ett naturparadis i en kastanjeskog. Ett underland för promenader, bergsklättring, skidåkning och äventyr.

Leo Sabato