AVTRYCK

Henry Nold
SKÄRVA 2, 37191 KARLSKRONA, SWEDEN
TEL.: +46 (0) 455 144 37
EMAIL: INFO@SKARVAHERRGARD.SE

 

SEKRETESS & INTEGRITETSPOLICY

Skärva Herrgård anser att säkerheten rörande dina personuppgifter vid användning av denna webbplats är viktigt och vi tar skyddet av dina personuppgifter på allvar. I denna text informerar vi därför om hur dessa hanteras, vilka uppgifter vi sparar och vilka vi kasserar.

INSAMLING AV DATA

Du kan använda vår webbplats utan att lämna några personuppgifter under förutsättning att det inte är nödvändigt för att kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst du beställt. När du använder vår webbplats lagrar vi av olika säkerhetsskäl data i våra servrar. Denna information kan innefatta namnet på din internetleverantör, den webbplats som du använde för att länka till vår webbplats, de webbplatser som du besöker från vår webbplats och din IP-adress. Information skulle möjligen kunna användas för att identifiera dig men vi har ingen möjlighet att använda den på det sättet. Det förekommer att vi använder informationen för statistiska ändamål men enskilda användare är anonyma och identifieras ej. I de fall när personuppgifter lämnas till andra för att tillhandahålla produkter eller tjänster som du beställt eller av andra skäl som du godkänt, använder vi oss av lämpliga tekniska och organisatoriska metoder för att försäkra oss om att tillämpliga personuppgiftsbestämmelser följs.

INSAMLING OCH BEARBETNING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in genom webbplatsen är Skärva Herrgård, Skärva 2, 37191 KARLSKRONA, SWEDEN, TEL.: +46 (0) 455 144 37, EMAIL: INFO@SKARVAHERRGARD.SE. Vi följer Dataskyddsförordningen (GDPR) och övriga tillämpliga regelverk vid behandling och bearbetning av personuppgifter. Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du registrerar dig, fyller i formulär eller skickar e-post, när du beställer produkter eller tjänster, gör förfrågningar om beställt material eller liknande då du själv valt att lämna informationen till oss. Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begärt, eller vad som krävs enligt lag, och sparas inte längre än vad som krävs för att fullgöra detta syfte. Vi samlar och lagrar dina uppgifter främst för att kunna ha kontakt med dig via mail eller telefon. De kan också användas för nyhetsbrev och uppföljande marknadsföring genom utskick per post, sms och e-post. Du kan när som helst kontakta oss för för att avbryta marknadsföring mot dig som kund (läs mer nedan). Uppgifterna kan vidare komma att använda för att analysera trafiken på vår webbplats.

HUR SKYDDAR VI VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar säkert, har vi vidtagit lämpliga organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot tex förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.

ÄNDRA, RADERA OCH GRANSKA DINA PERSONUPPGIFTER

Du har rätt att utan avgift få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har om dig. Begäran måste lämnas in skriftligt och ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på webbsidan. Begäran ska vara egenhändigt undertecknad av dig samt innehålla uppgift om ditt namn, postadress, telefonnummer och e-postadress. Den får inte skickas via e-post. Du har rätt att när som helst begära att dina personuppgifter rättas, blockeras eller raderas. Om dina personuppgifter ändras, vänligen informera Skärva Herrgård genom att sända ett meddelande till adressen under kontakt i detta dokument. Skärva Herrgård ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen. Skärva Herrgård kommer att, på din begäran eller när Skärva Herrgård upptäcker det, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information.

DELNING AV DATA TILL TREDJE PART

Databasen och dess innehåll kommer att delas med följande parter:

ANVÄNDNING AV COOKIES:

Webbplatsen använder så kallade ?Cookies?. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk via din webbläsare. De lagrar särskild information (t.ex. dina förvalda språkinställningar eller sidinställningar) som din webbläsare kan återföra till oss nästa gång du besöker vår webbsida (beroende på cookiens livslängd). Vi använder två kategorier av Cookies: cookies som krävs av tekniska skäl, utan vilka webbplatsens funktionalitet begränsas, och Valfria cookies. När du besöker vår webbsida för första gången kommer en banner komma upp på sidan. Bannern informerar dig om att vi använder cookies samt länkar dig till denna sida. Du har möjlighet att välja bort valfria cookies närsomhelst genom att ändra respektive val via knappen ovan. Du kan naturligtvis använda vår webbsida utan att några Cookies aktiveras överhuvudtaget (innefattande Cookies av tekniska skäl). I din webbläsare kan du närsomhelst begränsa eller avaktivera användningen av cookies. Detta kan dock ha en negativ påverkan på funktionalitet och användarvänligheten på vår webbsida.

HOTJAR (WEBBANALYS)

Vår webbsida använder Hotjar, en webbanalys tjänst från Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street St Julians STJ 1000, Malta, Europe, +1 (855) 464-6788 (?Hotjar?). Baserat på ditt medgivande kommer Hotjar analysera din användning av vår webbsida på vårt uppdrag. För detta använder vi bl.a. de cookies som beskrivs mer detaljerat i bannern, som du når via knappen ovan. Informationen som samlas in av Hotjar när du använder vår webbsida (t.ex. den hänvisande URLn, vilka webbsidor du besökt, din typ av webbläsare, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmlösning) kommer bli överförda till en av Hotjars servrar inom EU, där de blir lagrade och analyserade; respektive resultat kommer sedan finnas tillgängliga för oss i anonymiserad form. I den här processen kommer inte användardata vara kopplad till din fulla IP adress. Vi har på vår webbsida aktiverat en IP anonymiserande funktion som tillhandahålls av Hotjar som innebär att de sista 8 tecknen (typ IPv4) eller de sista 80 bits (typ IPv6) av din IP adress raderas. Du kan närsomhelst återkalla ditt medgivande till webbanalys genom att avregistrera dig på Hotjars webbplats, https://www.hotjar.com/opt-out. För ytterligare information om Hotjar: Hotjar Terms of ServiceHotjar Privacy policy.

GOOGLE ANALYTICS & GOOGLE TAG MANAGER (WEBBANALYS)

Vår webbsida använder Google Analytics och Google Tag Manager, webbanalystjänster från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (?Google?). Baserat på ditt medgivande kommer Google analysera din användning av vår webbsida på vårt uppdrag. För detta använder vi bl.a. de cookies som beskrivs mer detaljerat i bannern, som du når via knappen ovan. Informationen som samlas in av Google när du använder vår webbsida (t.ex. den hänvisande URLn, vilka webbsidor du besökt, din typ av webbläsare, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmupplösning) kommer bli överförda till en av Googles servrar i USA, där de blir lagrade och analyserade; respektive resultat kommer sedan finnas tillgängliga för oss i anonymiserad form. I den här processen kommer inte användardata vara kopplad till din fulla IP adress. Vi har på vår webbsida aktiverat en IP anonymiserande funktion som tillhandahålls av Google som innebär att de sista 8 tecknen (typ IPv4) eller de sista 80 bits (typ IPv6) av din IP adress raderas. Google är dessutom certifierad under EU-US Privacy Shield, vilket tillförsäkrar en adekvat nivå av datasäkerhet när det gäller databearbetning av Google i USA. Du kan närsomhelst återkalla ditt medgivande till webbanalys antingen genom att ladda ned och installera en Browser Plugin som tillhandahålls av Google eller genom att justera dina medgivanden i bannern som du når via knappen ovan, där en opt-out cookie finns placerad. Båda alternativen förhindrar användning av webbanalys så länge du använder webbläsaren där du har installerat insticksprogrammet och inte raderar undantagskakan. För ytterligare information om Google Analytics & Google Tag Manager: Google Analytics Terms of ServiceGoogle Analytics security and privacy principlesGoogle Tag Manager Terms of Service, och Google Privacy Policy.

SÄKERHET

Skärva Herrgård använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga. I den mån det är möjligt kommer personuppgifter som du lämnar till Skärva Herrgård att krypteras för att förhindra att de missbrukas av tredje part. Våra säkerhetsrutiner revideras fortlöpande och baseras på den senaste tekniska utvecklingen.

KONTAKT

Skärva Herrgård SKÄRVA 2, 37191 KARLSKRONA, SWEDEN
TEL.: +46 (0) 455 144 37
EMAIL: INFO@SKARVAHERRGARD.SE.